onsdag 5 august 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

247 forældre i Ørestad: Flyt den nye skole

skole paa hannemanns alle kort online247 forældre sendte et fælles høringssvar hvor de kræver at den nye skole flyttes et helt andet sted hen. Det krav ville politikerne ikke efterkomme.

Skoledistriktet for den kommende skole på Hannemanns Allé er nu vedtaget. De mange høringssvar fra forældre i Nordre Fælled Kvarter blev hørt, og kvarteret får lov til at høre under Kalvebod Fælled Skole. Til gengæld skal børnene i kvarteret øst for Richard Mortensens Vej fremover gå på den nye skole.

I de første forslag ville forvaltningen have, at skolens kommende distrikt skulle dække Ørestad City indtil Byparken samt dele af Ørestad Syd. Kalvebod Fælled Skoles distrikt skulle dække den sydvestlige del af Ørestad Syd. Og endelig skulle Ørestad Skoles distrikt kun dække Bellakvarter og boligerne mellem Ørestads Boulevard og Nordre Landkanal.

Men en stor bunke med høringssvar fra forældre i Ørestad har fået politikerne på lidt andre tanker. I det endelig forslag har Nordre Fælled Kvarter fået lov til at tilhøre Kalvebod Fælled Skole. Kvarteret ligger også lige over for skolen. I høringssvarene skrev flere hundrede forældre, at forslaget ville gøre skolevejen til den kommende skole usikker, splitter børnegrupper op og isolerer kvarteret ift. det øvrige skoledistrikt. Desuden havde forældregruppen meget svært ved at forstå, at de ikke skulle tilhøre Kalvebod Fælled Skole, når de har kort afstand til skolen.

"Når min søn vågner, kigger han over på den skole, han ikke må gå på"

I et nyt oplæg fra Forvaltningen kommer Nordre Fælled Kvarter til at tilhøre Kalvebod Fælled Skole. Til gengæld skal boligerne i området syd for den kommende skole, øst for Richard Mortensens vej, nord for Ejler Billes Allé og vest for Ørestads Boulevard, komme til at tilhøre den nye skole. "Området ligger lige op til den nye skole, og eleverne kan gå i skole uden at krydse veje," skriver forvaltningen, som også mener at de nye skoledistrikter vil give 'en mere logisk og sammenhængende oplevelse af skoledistrikterne end høringsforslaget, hvilke også efterlyses af bl.a. skolebestyrelserne til Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skole'.

"Opdelingen ville have været endnu mere logisk, hvis grænsen mellem Kalvebod Fælled Skole og den kommende skole fulgte hele Richard Mortensens vej og ikke kun en del af vej, men dette vil give Kalvebod Fælled Skole for mange elever," står der i indstillingen til Børne- og Ungdomsudvalget.

Hundredevis af børn skal over motorvejen
Skoledistriktet for den nye skole tager et grådigt indhug i skolebørnene i Ørestad City og Gl. Ørestad. Skolegrænsen kommer til at skære sig tværs gennem Byparken og går helt ud til Kongelundsvej og ned til og med H/F Elmegården. Alle børn i disse kvarterer skal altså over motorvejen for at komme i skole i fremtiden. Og deres skolevej kommer til at gå forbi Ørestad Skole.
Børne- og Kulturforvaltningen bemærker i det endelige forslag, at skolegrænserne vil få betydning for den såkaldte socioøkonomiske profil for Ørestad Skole. Skolen mister nogle af de ressourcestærke familier, og får en (marginalt) lavere socioøkonomisk profil. I Ørestad Syd er den socioøkonomiske profil højere end i Ørestad City.

Dyvekeskolen: Giv os børnene fra haveforeningerne

Fælles skoledistrikt på vej i 2022
Skolebestyrelserne på Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skole har i høringssvaret udtrykt et ønske om at lave et fælles skoledistrikt for alle tre skoler i Ørestad City og Syd. Forslaget bakkes op af en række andre høringssvar. Forvaltningen mener også, at det er en god idé. Men det kræver enten, at de tre skoler sammenlægges til én skole. Eller at kommunen søger om at lave et frikommuneforsøg, hvor man midlertidigt får lov til at fravige reglen om, at én skole skal have ét skoledistrikt. Dispensationer fra folkeskoleloven vil typisk blive givet med en varighed af et par år, hvorefter der skal søges om en eventuel forlængelse. Børne- og ungdomsudvalget har nu besluttet, at søge om fælles skoledistrikt i Ørestad. Et forsøg vil først kunne træde i kraft til skoleindskrivningen 2021/2022.

Borgmester vil se på fælles skoledistrikt

Flyt skolen inden det er for sent
Den megen ballade om dewn nye skole distrikt skyldes i følge mange Ørestadbeboere, at skolen bygges det helt forkerte sted. Placeringen ager ikke hensyn til hvor børnefamilierne bor, men hvilken grund der tilfældigvis var ledig, da kommunen endelig indså at der var brug for en skole mere. Det noterer forvaltningen da også:

"Det skal bemærkes, at der er afgivet et høringssvar med underskrift fra 247 forældre i Ørestad, som bakker op om ønsket vedr. et fælles skoledistrikt. Høringssvaret bemærker mere generelt en utilfredshed med, at forslaget opsplitter Ørestad uden hensyn til børnene og trafiksikkerhed. Høringssvaret ønsker grundlæggende en anden placering af den nye skole, således at skoleplaceringerne i Ørestad vil passe med områdets kvarterer."

I de tre nye skoledistrikter i Ørestad fordeles børnene med 46% til den nye skole på Hannemanns Allé (4 spor), 29% til Kalvebod Fælled Skole (3 spor) og 25% til Ørestad Skole (3 spor). Til skoleåret 2020/2021 og frem til oprettelsen af skolen vil eleverne fra det kommende distrikt til skolen starte op på Kalvebod Fælled Skole.

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

Mest læste

DEBAT: