lørdag 19 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Parkeringssagen trækkes i langdrag

orestads boulevard parkeringJuridiske spidsfindigheder og lang sagsbehandlingstid gør at retssagen imod Københavns Kommune og By & Havns parkeringspordning i Ørestad trækker ud. Senest har Civilstyrelsen oplyst at sagen kan blive udsat endnu et halvt år. Men Ørestad Parkeringsforening giver ikke op.

Fire kvinder i Ørestad fik i 2018 fri proces til at anlægge sag imod Københavns Kommune og staten, hvor de kræver at parkeringsordningen i Ørestad laves om. Ordningen forskelsbehandler københavnere, fotrdi man betaler op til 12 gange så meget for at have bil i Ørestad, end i andre bydele, mener sagsøgerne, som stævnede hhv. Københavns Kommune og staten ved Økonomi- og Indenrigsministeriet. De ejer nemlig By & Havn, som administrerer parkeringsordningen. 

Men i et såkaldt svarskrift til stævningen fra Københavns Kommune, kræver kommunen at det skal være By & Havn, som skal møde op i retten og forsvare ordningen.

Sagen stod ellers for at komme i retten i foråret 2020, men på grund af Københavns Kommunes reaktion skal de fire kvinder nu have undersøgt, om Civilstyrelsen vil udvide bevillingen om fri proces, således at der også meddeles fri proces til at medindstævne By & Havn I/S under sagen. 

Retshjælpforsilkring og fri proces
De fire kvinder får hjælp af Ørestads Parkeringsforening, blandt andet til en retshjælpsforsikring, og den dækkjer også selv om sagen inddreager By & Havn I/S som sagsøgt.

Foreningen har også rettet henvendelse til Civilstyrelsen og anmodet om udivdet fri proces. men Civilstyrelsen har desværre meddelt, at den "på grund af travlhed" først kan besvare henvendelsen i sagen indenfor 6 måneder. 

"Civilstyrelsen har meddelt dette, selv om de kender sagen og sagens detaljer fuldt ud, idet de tidligere har behandlet og truffet afgørelse i sagen," fortæller formand for Ørestad Parkeringsforening, Kirsten Lindberg Andersen.

Ikke første gang
Foreningen mener ikke at det er rimeligt, at det skal tage Civilstyrelsen seks måneder af behandle sagen, og derfor vil de fire kvinders advokat, Ole Liedke, nu  rette henvendelse Civilstyrelsen for om muligt at få Civilstyrelsen til at træffe en afgørelse snarest muligt.

Men indtil videre er retssagen udsat. Og det er ikke første gang. Sagen blev indgivet til Civilstyrelsen i september 2017. Efter et stykke tid blev den videresendt til Procesklagenævnet, som dog afviste at behandle sagen og sendte den tilbage til Civilstyrelsen 4. maj 2018. De fire ansøgere modtog afgørelsen 7 måneder senere, den 5. december 2018.

Skal nok komme for retten
Trods forsinkelserne vil Kirsten Lindberg Andersen gerne understrege, at sagen nok skal komme for retten.

"Der er opstået forlydender om at retssagen er gået i stå eller ikke bliver til noget. Det vil jeg godt afvise. Dert er alene tale om at Civilstyrelsen har haf t en urimelig lang sagsbehandlingstid. Sagen er optaget til domstolsbehandling, og skal nok komme for retten i år, så snart vi får en afgørelse fra Civilretten," siger Kirsten Lindberg Andersen.

P-priser holder de varme hænder væk

Prisen for parkering skal ned - ikke op

Parkeringssag måske på vej til landsretten

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: