lørdag 4 april 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Borgmester: Tid til at se på ungdomsklub i Ørestad

jesper christensen platformen 618Den seneste tids larmende nattefester på platformen bag Ørestad Skole og Ørestad Gymnasium har fået Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i tænkeboks.  "Vi begynder nu at drøfte, hvordan vi kan lave nogle rigtig gode fritidstilbud til de unge i Ørestad og de andre nye bydele", siger han. 

 

 Jesper Christensen flyttede til Bellakvarteret sidste år, og er meget glad for roen og himmelen i Ørestad. Så det var en overraskelse for ham da han forleden modtog et åbent brev fra utilfredse og bekymrede beboere, som igennem flere dage var bleet holdt vågne af festende, larmende og fulde teenagere på platformen bag gymnsasiet og skolen i Ørestad City. Her på skolebørnenes legeplads kan unge mennesker feste uden af blive set af nogen, men de kan til gengæld høres langt ind på amager når den tunge 'boomboks' bliver tændt. Festlighederne har også ført til hærværk, knuste glasflasker og råben og skrigen i parkeringskældren og på Ørestad Skoles trapper og platforme.

"For det første skal min forvaltning tage initiativ til at stoppe uroen. Det har vi gjort ved at tage kontakt til parterne omkring platformen, dvs. skole, gymnasium og By & Havn. Vi har også talt med SSP, gadeplansmedarbejdere og skolens ledelse. Det kan forhåbentlig mærkes meget snart i form af øget vagtberedskab i området. Uanset om de unge så kommer fra Ørestad eller andre steder, så skal stedet ikke udvikle sig til en festplads," siger Jesper Christensen. 

Brug for ungdomsklub

Men sagen har også givet anledning til andre overvejelser, og op til årets budgetforhandlinger på rådhuset har Jesper Christensen rejst et forslag om at kommunen skal begynde at investere i ungdomsklubber og andre fritidstilbud til de unge i Københavns nye bydele.

"Tiden er kommet hvor den del af de kommunale tilbud også skal ligge i de nye bydele. Det er klart at vi i første omgang har prioriteret skoler og daginstitutioner. Men de store Ørestadårgange er nu ved at blive teenagere, og vi skal møde dem med nogle relevante tilbud," siger han.

Hvilke tilbud der vil være tale om, er for tidligt at spå om. Men Jesper Christensen peger på at det i nogle bydele er lykkedes at skabe populære ungdomsklubber, hvor et bredt udsnit af de unge faktisk kommer. "vi skal være skarpe på, at skabe tilbud som rent faktisk bruges. Men jeg synes at vi kan hente god inspiration fra steder som f.eks. Vesterbro Ungdomsgård eller Thomas P. Hejles Ungdomshus. Det er ikke umuligt. Det vigtige er at de unge møder nogle voksne, som er engagerede og inspirerende at være sammen med". Jesper Christensen vil ikke lægge sig fast på, om Ørestad Ungdomshus skal have en sin egen fysiske adresse, eller om tilbudene kan ligge i forbindelse med en af bydelsens tre skoler eller det kommende kulturhus. 

"Det er alt sammen noget som vi politikere skal til at drøfte nu, gerne i dialog med forældre og foreninger i bydelen," siger han.

Opråb fra naboer: De unge larmer og sviner på platformen

De unge skal også høres om deres ønsker til Byens Hus

BØRN- OG UNGEMILJØET I ØRESTAD

Kultur:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: