onsdag 3 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader                    BUSINESS

Bellakvarter er officielt bæredygtig

bellakvarter centralsug 4714Bellakvarteret har som det første byområde i Danmark modtaget 'DGNB Guld' i en såkaldt midtvejscertificering. DGNB er en international standard for bæredygtigt byggeri og byudvikling.

Bellakvarter modtog midtvejscertificeringen efter at 25 procent af kvarteret er bygget. Godkendelsen gives på grund af projektets klimatilpassede løsninger, bæredygtig infrastruktur, vedvarende energiforsyning samt miljørigtig håndtering og genanvendelse af affald.

Det er Solstra Development, som udvikler Bellakvarteret med 2.400 boliger 6.500 nye arbejdspladser. Masterplanen er skabt i samarbejde mellem COBE og Vilhelm Lauritzen Arkitekter. I december 2019 investerede Sampension i 67 procent af Bellakvarteret A/S, mens MP Pension erhvervede en ejerandel på 33 procent af projektet. Kvarteret bygges omkring Bella Center Copenhagen og Bella Sky Hotel, som drives af det Solstra-ejede BC Hospitality Group.

 ”Vores virksomhed er førende i hospitality-branchen i Danmark, også inden for bæredygtighed. Og det faktum at vores lokalområde nu får guld i bæredygtighed bekræfter os i, at sammenhængskraften mellem kongrescenter og moderne københavnerkvarter med bæredygtighed som fællesnævner er fremtiden,” udtaler Allan L. Agerholm, CEO for BC Hospitality Group.

Næste skridt i udviklingen af Bellakvarteet er et internationalt og bæredygtigt erhvervsområde, inklusive et butiks- og restaurationsområde over for Bella Center metrostation.

 ”Vi er meget glade for midtvejscertificeringen. Det er et vigtigt skridt i den videre udvikling af kvarteret. Vi bygger et solidt og bæredygtigt bykvarter til glæde for københavnerne mange år ud i fremtiden, og vi ser frem til også at skabe bæredygtige kontordomiciler og flerbrugerhuse i vores kommende erhvervsområde, Bella Business,” fortæller Søren Raae Teisen, der er udviklingsdirektør i Solstra Development. 

Det er planen, at Bellakvarter skal endeligt DGNB-certificeres, når det står færdigt. Her forventer man også at kunne opnå en DGNB Guld-certificering.

OM DGNB
DGNB-certificeringen bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor der bedømmes ud fra de fem kriterier: miljømæssig, teknisk, proces, økonomisk og social bæredygtighed. Tilsammen er kriterierne med til at sikre en bæredygtig bydel og forme rammerne for det gode byliv. Bellakvarter udmærker sig særligt på kriterierne inden for miljø, teknisk og social bæredygtighed:

Miljømæssig bæredygtighed
Kvarteret har mange grønne og blå byrum, stisystemer og beplantning, som medvirker til ren luft og rekreative forhold. Bystrukturen er skabt med lave boliger mod syd og højere erhvervsbygninger mod nord, hvilket skaber optimale solforhold i alle bygninger. Det reducerer energiforbruget i bygningerne og skaber gode indeklimaforhold. Dertil har kvarteret forskudte gadeforløb og tilbagetrukne facader, som er med til at reducere vindstrømningen i kvarteret og give læfyldte uderum. Samtidig ligger kvarteret tæt på eksisterende infrastruktur og energikilder, hvilket reducerer energitilførslen, ligesom kvarteret har sin egen vindmølle ved Avedøre Holme. Det begrænser byområdets CO2 aftryk.

Teknisk bæredygtighed
Bygningerne er bygget i vedligeholdelsesvenlige materialer, som giver dem en lang levetid. Samtidig er kvarteret skybrudssikret via områdets søer, kanaler og gaderum. Der er installeret et centralt skraldesug, som løber under jorden. På den måde reduceres hygiejne- og lugtgener fra skrald samt tung trafik.

Social bæredygtighed
Endelig blander Bellakvarter handel og erhverv med rækkehuse, ejer-, leje- og almene boliger, hotel og konferencefaciliteter, hvilket skaber en mangfoldig bydel med en varieret beboersammensætning, som er med til at skabe social bæredygtighed. I dagtimerne summer kvarteret af forretningsfolk, cafébesøgende og lokale erhvervsdrivende, mens der tændes lys i byhuse og lejligheder om aftenen. I weekenden befolkes kvarterets legepladser og parker af legende børn og lokale familier sammen med internationale hotelgæster og messebesøgende i Bella Center Copenhagen.

Nu bor der 1.600 i Bellakvarter

Bellakvarter søger spændende butikslejere

Solstra sælger sine ejendomme i Bellakvarter

Enhedslisten og DF prøvede at nedstemme højhus i Bellakvarter

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: