Prøv at være 'crowdshipper' lige her i Ørestad

andreas fessler atkins crowdshipperSom nogle af de første i verden kan beboere i Ørestad selv være med til at bringe pakker rundt i byen med offentlig transport - og få en belønning for det.

Den stigende e-handel har givet drøn på omdelingen af pakker, ikke mindst i de store byer. Det er med til at forurene og skabe trafikale problemer, når varebilerne skal gøre mange ophold på deres ture på kryds og tværs af byen. 

Derfor arbejder forskere på at udvikle alternativer til det som i fagsproget kaldes ‘last mile’-omdeling. Den sidste strækning, som en pakke skal ud på for at nå sin destination.

En af dem er sociolog i Ørestadsvirksomheden Atkins, Andreas Fessler.

"Varevognenes andel af trafikken i byerne er ikke specielt stor. Men deres kørselsmønstre har uproportionele negative effekter på bylivet. De kører meget på kryds og tværs af byen og stopper meget i uforudsigelige mønstre, og det giver trafikmæssigt negative effekter," siger Andreas Fessler.

Han har derfor udviklet verdens første 'crowddistributionsløsning', hvor pendlere i den kollektive trafik - såkaldte 'crowdshippere' - er med til at distribuere pakker fra station til station.

Bokse på stationer i Ørestad

På en række stationer i Hovedstadsområdet inklusive Ørestad Station og Vestamager Station er der opstillet elek-troniske pakkebokse, som kan minde om den kendte swipbox. Men skærmen i de nye bokse er afløst af en app, som pendlerne bruge til at få adgang til de pakker, der skal flyttes. I appen angiver man sin rejse, og ved pakkeskabet åbnes lugen til en pakke, der skal samme vej som en selv. Ved ankomst-stationen er der også en pakkeboks. og appen fortæller hvilken luge, pakken skal lægges i.

Som tak for anstrengelserne skal deltagerne kunne tjene kreditpoint til deres rejsekort. I forsøgsperioden får de i stedet et  gavekort på op til 100 kr. alt efter, hvor mange pakker de bringer med sig.

Projektet har fået støtte fra Innovationsfonden og en testfase er netop i gang. Desværre har en del af testperioden været ramt af lockdown, hvor færre har pendlet til arbejde, så Andreas overvejer at udvide forsøgsperioden.

Så simpelt som muligt

"Vi har prøvet at gøre det så simpelt som muligt. Hvis det tager for lang tid, eller brugerne kommer i tvivl, så er sandsynligheden for at løsningen vil blive en succes, mindre. Pakke afhentning og aflevering skal kunne overstås på 20 - 30 sekunder," siger Andreas Fessler. 

Han har fået ideen til projektet i forbindelse med et speciale, hvor han undersøgte forskellige metoder der kan udnytte ledig kapacitet i trafikken.

"Jeg arbejdede blandt andet med et koncept kaldet 'Trucker', hvor studerende kan få billig transport ved at booke sig ind på passagersædet i en lastbil. Desværre kom det ikke rigtig videre, men det var med til at inspirere mig til pakkeløsningen," siger Andreas.

'Last mile' levering er ifølge Andreas Fessler den klart mest ineffektive del af hele transportkæden. Den står  for omkring 40 procent af CO2 udledningen og 40 procent af de samlede omkostninger ved distribution, selv om den sidste mil udgør en forsvindende lille del af den samlede transportkæde. Gevinsterne er meget store, hvis man kan flytte transporten over til personer, der i forvejen kører de samme strækninger.

Men Andrea Fessler ønsker ikke at skabe en ny Ubertjeneste, hvor folk uden lønmodtagerrettgiheder kører rundt i metro og toge med pakker.

"Derfor gives 'aflønningen' i form af kredit på rejseomkostningerne. Det sikrer en bæredygtig løsning. Kompensationen gives i forbindelse med ture, der ville være taget under alle omstændigheder," forklarer han. 

Større operation

Crowdshipping projektet har flere partnere. Udover Atkins tæller det bl.a. Nordic Infrastructure, der er en del Postnord, og som har udviklet de nye app-styrede pakkebokse uden display.

Nu vil det vise sig, om det er muligt at ændre pendlernes vaner, når de alligevel er på farten. Crowdshipperne skal lokkes med, at opgaven kan løses nemt og gnidningsfrit. "Vi har undersøgt, hvad menneskers vaner og adfærd betyder. Transportadfærd er meget vanepræget, og der skal en ekstra indsats til at ændre vanerne. Pendlerne er inde i en rutine, hvor de har tankerne alle andre steder, og kroppen nærmest automatisk bestemmer, det du gør," forklarer Andres. 

I testforsøget, som bl.a.  foregår i Ørestad, skal deltagerne udfylde et spørgeskema med spørgsmål til deltagernes transportbehov og tidsforbrug, men også om deres forhold til miljø, og hvor stor kompensation de forventer, hvis de tager en pakke med. 

Også til virksomheder

Andreas Fessler forestiller sig at det først og fremmest vil være de unge og miljøbevidste, som ser en fidus i at være crowdshippere. Men han kan se at også midaldrende har meldt sig som crowdshippere.

Andreas arbejder sideløbende med at udvide konceptet, så det bliver rettet mod virksomheder. Her skal medarbejderne transportere pakker til virksomheden den sidste mil til virksomhedens reception.

"Her er der et etableret tillidsforhold, fordi det er virksomhedens egne medarbejderne, der tager pakkerne med på arbejde. Lige nu leder jeg efter virksomheder, som helt uforpligtende kan komme med en interessetilkendegivelse, om de gerne til afprøve konceptet," siger Andreas Fessler.

www.atkins.dk/crowdship

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk