Undersøgelse: City skal være et hverdagssted

cafe nabo IMG 1066Ørestad City skal være et hverdagssted med tilgængelige oplevelser i øjenhøjde. Det er en af konklusionerne i KLPs store brugerundersøgelse 'Sammen om Ørestad City'. 621 beboere og medarbejdere i Ørestad City deltog i undersøgelsen, som blev lavet i maj 2020 af den lokale Ph.d. og etnolog Morten Krogh Petersen fra EXTRA/ORDINARY.

Hans helt overordnede konklusion er, at Ørestad City er et hverdagssted. Flertallet hverken forventer eller ønsker sig spektakulære, farverige og out of the ordinary oplevelser, men netop hverdagsoplevelser. Det kan være en lille koncert her, et simpelt men godt aftensmåltid der og et lokalt loppemarked i weekenden.

Undersøgelse viste også, at der er delte meninger om Ørestad. Det er tydeligt, at Ørestad vækker de mest positive følelser blandt beboere, som er interesserede i bydelens videre udvikling, mens den vækker de mest negative følelser blandt gæster og pendlere, der ikke bruger - eller kender - bydelens muligheder.

Rapporten fra Morten Krogh Petersen kommer med en række anbefalinger til den videre by-, service- og forenings- og aktivitetsudvikling. De handler om at skabe flere opholdssteder og samlingspunkter, og bryde med det hårde og kantede udtryk. f.eks. i form af læ, mere grønt og mere hygge. Caféer, barer og butikker skal kombinere billige priser og god kvalitet. Og diverse former for markeder, mindre aktiviteter eller fællesspisninger skal udvikles sammen med beboere - og også pendlere og gæster. 

Rapporten bekræfter et stort ønske om "mere byliv og flere spisesteder", og her er "cafe" det mest gennemgående ord. KLP har taget rapporten på ordet og i august måned åbnet den nye Café Nabo. I forsommeren 2021 åbner KLP en ny ejendom på Kay Fiskers Plads, hvor der kommer blandt andet restaurant, food court og en række servicebutikker i stueetagen.

Læs rapporten her: https://hubnordic.dk/da/sammen-om-oerestad-city/

Nu skal Ørestad City leve op til alle drømmene

Ny café på det skarpe hjørne

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk