• Finn Rudaizky (DF), Teknik- og miljøordfører
  • Debat

Betonskandalen

finn rudaizkybetonskandalen: Er Bach-gruppen i gang med at undersøge sig selv?

 

 

 

 

Når Dansk Folkeparti’s forslag om at gå i dybden på teknik-og miljøudvalgets møde 11. januar, om betonskandale byggeriet på Amager, er hovedsigtet, at få fuld klarhed på beboernes sikkerhed i den nye betonkonstruktion.
 
Og det skal naturligvis ske, inden der udstedes ny “konstruktionstilladelse for aflastningsfundamentet”. Men, er de nye forslag som Bach Gruppen vil komme med uvildige? Og er Københavns Kommunes udsagn/kontrol af Bach Gruppen uvildig? 
Det er foruroligende, at det er Bach Gruppen selv, der står for undersøgelserne af betonen højere oppe i bygningen. Det vil sige, at det er Bach Gruppen, der står for at lave prøveprogram samt selv hyrer firmaer til dette. Blandt de hyrede firmaer, er Bach Gruppens flittigt brugte rådgivningsfirma Nordconsult, der i Viborg har til huse i en bygning, ejet af Bach Gruppen. 
 
Det er rigtigt nok, at Enhedslistens Borgmester, Ninna Hedager Olsen, har hyret COWI og SBI, der assisterer kommunen. Men, de vurderer dokumentation, i forhold til højere oppe i bygningen, der er leveret/foretaget af firmaer, betalt af Bach Gruppen. Heriblandt deltager Bach Gruppens anvendte rådgiver gennem hele forløbet, Nordconsult, i at dokumentere betonens kvalitet, højere oppe i bygningen. Det må derfor være rimeligt at stille spørgsmålet, om det som nu foregår kan betragtes som uvildigt ?
Jeg mener, at der med rimelighed kan sættes spørgsmålstegn ved det. Derfor er mit og DF’s forslag, at få en klokkeklar og uvildig, udenlandsk ekspert, til at se på, hvad pokker der foregår.
Man kan ikke være for forsigtig, når det drejer sig om beboernes sikkerhed. Og er det godt nok med en lappe-kulfilterforstærkning, når en sådan “løsning”, slet ikke er standard i de europæiske byggenormer ? 

byggeri, finn rudaizky

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1602

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk