• Andreas Petersen, medlem af Amager Vest Lokaludvalg
  • Debat

Hvad nu for Amager Fælleds natur?

andreas petersen verdens skove 2020Efter års tovtrækkeri vedtog Borgerrepræsentation tidligere i år en lokalplan for den såkaldte “Fælledby”. Med lokalplanen er der truffet en politisk beslutning om at bygge på Amager Fælled.

Sagen er dog ikke slut. Der er bl.a. blevet rejst en klagesag over for Planklagenævnet, som ikke er nogen tandløs papirtiger. Nævnet har for nylig forkastet et planlagt byggeri i Vallensbæk kommune, ligesom det har vendt tomlen ned for et mega-vindmølleprojekt i Jammerbugt.

Mens de juridiske slagsmål fortsætter, går byggeriet på Amager Fælled dog sin gang. Dermed tegner konturerne sig af en ny, barberet Fælled, hvor det gælder om at afbøde følgerne for naturen. Det er ingen hemmelighed, at Amager Vest Lokaludvalg har været alt andet end begejstret for byggeriet på Fælleden. Bekymringen gælder især påvirkningen af Fælledens natur. Byggefeltet ligger klods op ad Strandengen, noget af den mest værdifulde natur i København.

Som et nyt notat fra Aarhus Universitet fastslår, så vil 4000-5000 mennesker i området medføre omfattende fysiske forstyrrelser som f.eks. støj og tilførsel af næringsstoffer fra bl.a. madaffald. Især er der grund til bekymring, fordi den planlagte bydel er blevet flyttet fra at være stationsnær ved Sundby Station til at ligge længere inde på Fælleden.

Læs: 3 LANDSBYER MED TRÆHUSE OG GADEKÆR

I en nylig afgørelse åbner Fredningsnævnet op for, at en 5 meter bred, belyst sti kan forlænges helt fra Sundby Station og gennem Strandengens sårbare natur. Nævnet understreger, at der skal tages hensyn til Fælledens fauna.

Desuden ville fraværet af en “officiel” sti muligvis føre til “uofficielle” optrådte stier gennem naturområdet. På den anden side, hvis vi skal bevare Fælleden som naturområde med plads til truede arter som spidssnudet frø og stor vandsalamander, kræver det omtanke, og at det menneskelige pres mindskes.

Det er svært at se, hvordan en tæt befærdet sti gennem Strandengen vil undgå at forstyrre Fælledens sårbare dyreliv. Vi bør i stedet prioritere at sikre tilgængeligheden til Fælledby sydfra ved en bro eller tunnel over Vejlands Allé. En sådan forbindelse vil også give en mere sikker skolevej til Fælledbys planlagte skole for børn fra Ørestad.

amager fælled, Naturpark Amager, andreas petersen, Vejlands Kvarter, fælledby

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2504

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk