cecilia lonning skovgaardTransportministeren har sendt et nyt lovforslag i høring - som skal fremme omstillingen til el- og brintbiler.

Forslaget indebærer, at private virksomheder får lov til at opstille ladestandere på ladepladser på offentlige arealer f.eks. i form af kantstensopladning - og at tildelingen af denne ret skal ske på markedsvilkår.

Den første del er der ikke meget nyt i, da det allerede er en mulighed i dag. Til gengæld er det nyt, at tildelingen af denne ret skal ske på markedsvilkår – altså at kommunen kan invitere selskaber til at stille standere op.

Vi har i flere år efterspurgt en klarere rolle til kommunerne i at drive omstillingen til grønne biler. Infrastrukturen er en nødvendig forudsætning for at sætte skub i den grønne omstilling - og for ikke at skuffe de mange tusinde nye elbilejere, der har brug for at få opladet deres biler. Steder som Nordhavn og Ørestad har en helt særlig udfordring på grund af parkering i parkeringshuse. Og det er super vigtigt, at vi også får løst den del, så borgerne kan komme til at lade - og ikke stavnsbindes til et bestemt selskab.

I vores optik bør Københavns Kommune stå for udbud mv - og så lade de private aktører om opsætning af ladeinfrastruktur. Som kommune skal vi altså udpege placeringer, indhente tilbud, give tilladelser og sikre beboerne de bedste muligheder. Det gælder både opsætning af lynladestationer, opsætning af ladestandere i gadeplan, og aftaler om opsætning af ladestandere i mindre attraktive områder af byen.

Selve opsætningen og driften skal vi ikke blande os i - den klarer de private leverandører fint. Men det haster med at komme igang - og derfor hilser vi ministerens lovforslag velkommen. Fremtidens biler er grønne. Nu skal vi sikre, at de også kan køre.