onsdag 5 august 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 Godt liv

Om to år kommer der badezone, bålpladser og naturlegepladser på fælleden

naturcenter naturens dagKøbenhavns Kommune er klar med planen for udvikling af Naturpark Amager. På den del af parken, som kommunen ejer, vil der fra 2022 være nye hovedindgange samt badezone, bålpladser, naturlegepladser og andre nye faciliteter.

I 2017 blev det besluttet at udvikle Kalvebod og Amager Fælled, som sammen med Kongelundskoven og strandengene ud mod Dragør nu skal udgøre et samlet naturområde på 3500 hektar ved navn Naturpark Amager. Det er Københavns Kommune, der i samarbejde med Tårnby og Dragør Kommuner, Naturstyrelsen og By og Havn står for projektet. Københavns Kommune er nu klar med sin del af investeringerne, og har fremlagt en plan som fra 2022  vil give en ny hovedindgang ved DR-Byen, naturlegeplads ved Grønjordssøen, badezone og anlæbspontoner ved Kalvebodløbet og en læringspavillon ved Havneslusen i Sydhavn:

Ved DR-Byen Metrostation vil man kunne gå over den landskabelige kanal og finde bålhytte, samlingsrum, naturlegeplads, udekøkken og et toilet. Ved den nye hovedindgang ved DR-Byens metrostation bliver der også plantet 40 nye træer, der skal tage imod de mange gæster. Det vil være arter såsom vildæble, eg, røn og naur, der alle er hjemmehørende på Amager Fælled.

Ved Kalvebodløbet oprettes  en badezone og anløbspontoner for roere tæt på byskoven ved Selinevej med tilhørende omklædnings- og toiletfaciliteter.

Ved Havneslusen i Sydhavn kommer der en læringspavillon på vandet, en naturlegeplads, toilet, grejbank, anløbsponton og et madpakkehus med plads til, at skoleklasser kan spise frokost.

Samtidig oprettes 200 nye cykelparkeringspladser ved faciliteterne.

"I Naturparken kan man fordybe sig i vild natur uden at forlade byen, og det er noget, vi skal værdsætte og passe på. Men vi skal samtidig gøre området mere tilgængeligt. Det gør vi med de her faciliteter. Det betyder, at flere københavnere vil få kendskab til området, hvilket forhåbentligt vil give sig udslag i en større forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at passe på den natur, vi har," siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Naturstyrelsen skal stå for etabeleringen af andre nye faciliteter i Naturpark Amager, nemlig en ny hovedindgang ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd samt to 'blå støttepunkter' ved diget i den sydligste ende af parken.Der er endnu uvist hvornår dette arbejde går i gang.

Anlæggelsen af kommunens faciliteter forventes at starte i 2021 og forventes afsluttet medio 2022. Nordea-fonden og Friluftsrådet bidrager med støtte til projektet med henholdsvis 55 og 5 mio. kr., heraf henholdsvis 11 mio. kr. og 1 mio. kr. til de nye faciliteter på Københavns Kommunes arealer.


naturpark amager image015Badezone ved Selinevej

naturpark amager image014Bådebro ved Sjællandsbroen

naturpark amager image013Naturlæringscenter ved Slusen naturpark amager image012Naturlegeplads ved Grønjordssøen

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

Mest læste

DEBAT: