fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 info og kontakt

Velkommen til Ørestad Avis

Ørestad Avis er den foretrukne lokalavis for beboerne i Ørestad og nabokvarterer. Avisen udkommer i området fra Njalsgade i nord til Naturcenter Amager i syd. Vi dækker også kvartererne langs Kongelundsvej og Røde Mellemvej.

Avisen udkommer hver anden tirsdag-onsdag, 22 gange om året. Oplaget stiger fortsat, til nu cirka 6500 eksemplarer. Avisen omdeles til husstande, institutioner og virksomheder i Ørestad og nabokvarterer. Og kan afhentes i butikker, skoler, biblioteker og udvalgte virksomheder.
Vi tilbyder alle virksomheder og forretningsdrivende at bruge Ørestad Avis som annoncemedie. Deadline for bidrag, fotos, debatindlæg og annoncematerialer er altid fredag inden udgivelsesdag klokken 17.
Her på www.oravis.dk kan du finde e-avisen samt alle vores nyheder, debatindlæg, klummer og anmeldelser. Er du på mobil, fungerer siden som mobilsite. Gem siden som en knap på din skærm, så er den altid ved hånden. Ring til os, skriv til os, send et foto fra dit kamera eller din mobil. Du kan også modtage vores nyhedsbrev. Vi kan også mødes på facebook.


 Kontaktoplysninger:

Mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 31 15 30 40

Redaktør og udgiver: Lars Greir
Bydelsaviserne
Arne Jacobsens Allé 15
Ørestad DK 2300 S.
CVR: 29253315
Bankkonto: Danske Bank 9541 4777123424


Anvendelse af persondata
Modtager du vores nyhedsbrev, opbevarer vi kun dit brugernavn og din emailadresse. Hvis du opsiger nyhedsbrevet, slettes alle oplysninger øjeblikkeligt. Dine data behandles fortroligt og lagres under sikre forhold, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dine data vil ikke blive udleveret til tredjepart. Du kan altid kontakte Ørestad Avis, hvis der er spørgsmål til ovenstående.


Udgivelsesdage 2020:

Udgivelsesplan ore masterDistribution: Amager Skovhjælpere omdeler avisen til alle husstande og virksomheder i Ørestad og nabokvarterer.  Omdelingen finder sted tirsdag og onsdag hver anden uge.

Budene omdeler ikke til postkasser med det lyseblå mærkat “Nej tak til reklamer og gratisaviser”. Heller ikke selv om man har sat avisens eget 'Ja Tak' mærke på postkassen. Avisen bliver til gengæld omdelt til postkasser med det orangebrune 'Nej Tak til Reklamer' mærke. Så hvis man har det lyseblå mærke, men gerne vil modtage Ørestad Avis, bør man skifte mærket ud med det orangebrune mærke.

 Avisen kan afhentes her: Café Nabo, Ørestad Skole, Ørestad Bibliotek, Ørestad Gymnasium, Café 8tallet, Naturcenter Vestamager, Solvang Bibliotek, Solvang Kirke, Københavns Rådhus, By & Havn Nordre Toldbod, Amager Vest Lokaludvalg Sundholmsvej,

Oplag: 6.500 (pr. oktober 2020)
Sidetal: 16-28
Papirkvalitet: 52 gram white
Tryk: Sjællandske Mediers Trykkeri i Holbæk
Udgiver: Bydelsaviserne. CVR 29253315


Dækningsområde:

- Ørestad: Cirka 4.900 husstande.

- Villa-områder langs Røde Mellemvej og Kongelundsvej: Cirka 1.400 husstande


Læserprofil: Ørestad er en ung bydel med mange nationaliteter. Næsten 2 ud 3 beboere er mellem 20 og 40 år, og der er masser af børn. For eksempel næsten 1200 børn i alderen 0-4 år! De unge og børnefamilierne har højere indkomst og længere uddannelse end i resten af København. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes Koncernservice.


Annoncering:
Annoncemateriale skal afleveres færdigt (pdf) fredag klokken 17 fire dage før distribution. Ørestad Avis beregner intet farvetillæg og ingen administrationsgebyrer. Vi fremsender gerne tilbud på ønskede formater og perioder. Alle priser excl. moms. Skriv eller ring for yderligere oplysninger til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 31 15 30 40.
Herunder kan du se en oversigt over priser og annonceformater:

Priser for div. faste formater:

86 x 86 mm: 540,00 kr.
131 x 180 mm (1/4 side) 1080,00 kr.
266 x 180 mm (1/2 side vandret nederst) 1800,00 kr.
131 x 370 mm (1/2 side lodret) 2200,00 kr.
266 x 370 mm (1/1 side) 3100,00 kr.
266 x 370 mm (Bagside) 5600,00 kr.
535 mm x 370 mm (Midteropslag) 10000,00 kr.

Tillæg for særlige placeringer:
Forside: 100 %. Side 3,5,bagside: 25 %. Højreside øvrige: 10 %.
Sideplaceringer skal bookes forud og senest ved deadline.

Gentagelsesrabatter:
3-5 indrykninger: 10 %
6-9 indrykninger: 15 %
10-22 indrykninger: 20%
23 indrykninger (1 år): 30%
Der gives ikke gentagelsesrabat på forsiden og bagsiden.

Betalingsvilkår:
Netto kontant 6 dage efter indrykningsdato.
Ved 1. rykker beregnes et gebyr på 50 kroner.
Ved 2. rykker beregnes et gebyr på 1,5% pr. måned efter forfaldsdato.


WEBANNONCERING
Annoncører kan vælge mellem fast placering eller placering i rotation.
Priseksempler:
Topbanner. Rotation på alle sider sammen med maks. 5 andre bannere: 400 kr. pr. uge.
Sidebanner. Fast placering på 4 sektionsforsider samt alle artikler derunder: 400 kr. pr. uge.
Inde i artikel: I fem af månedens mest læste artikler: 400 kr. pr. uge.
(Alle priser excl. moms)

BANNERPRODUKTION
Vi tilbyder produktion af enkle, hurtige bannerannoncer i næsten alle størrelser og filformater. Priseksempel:
Et webbanner på op til 960x120 px eller 250x350 px i formaterne gif, jpg eller HTML-format med 3-6 slides. Efter oplæg fra kunde. På basis af leverede illustrationer. Leveringstid: 2. dage. Banner leveres til kundens eje. Pris: DKK 1019,00

Lidt statistik om www.oravis.dk. (pr. november 2019)
Sessioner 6.543
Brugere 4.847
Sidevisninger 10.555
Sider pr. session 1,61


Tekniske oplysninger: Ørestad Avis er en tabloid-avis med seks spalter.

Sidehøjde: Helside: 370 mm
Spaltebredde, 1 sp.: 41 mm
Spaltebredde, 2 sp.: 86 mm
Spaltebredde, 3 sp.: 131 mm
Spaltebredde, 4 sp.: 176 mm
Spaltebredde, 5 sp.: 221 mm
Spaltebredde, 6 sp.: 266 mm

Trykmetode:Offsetrotation
Farver:CMYK

Færdige annoncer modtages i pdf. Billeder og illustrationer modtages i eps, tiff, psd, pdf. Billeder leveres i en opløsning på 180 dpi i de størrelser hvormed de skal bruges. Medier sendes på mail eller ftp.


Handelsbetingelser: 
Indrykning og placering
Indrykningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videste udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder Ørestad Avis sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Kan en bestilt placering eller et ønsket format ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering og format. Såfremt særlige tekniske forhold kræver det, forbeholder avisen sig ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse. Ved ikke færdigt materiale opkræves kr. 0,25 pr. mm til dækning af produktionsomkostninger. Annoncer der måler mere end 340 mm i højden, beregnes til fuld spaltehøjde.

Reklamationer
Fejl og mangler ved annoncen, som skyldes Ørestad Avis, vil blive godskrevet. Godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. Reklamationer skal fremsættes senest 3 dage efter at annoncør har modtaget avisen med annoncen. Regningsreklamationer umiddelbart efter regningens modtagelse. Ørestad Avis er uden ansvar for tab, annoncøren måtte lide i forbindelse med reklamationer fra kunder over varer eller tjenesteydelser, som er annonceret fejlagtigt i Ørestad Avis. Det gælder fejl, som er opstået p.g.a. såvel trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning i anden uge end bestilt.

Opsætning
Enhver annonce, der efter bladets skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes foroven med ordet ANNONCE, der i typografi og størrelse klart angiver, at der er tale om en annonce. Pladsen medregnes i opmålingen af annoncen.

Nægtelse af indrykning
Ørestad Avis forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til læserne eller avisens interesser. Ørestad Avis påtager sig dog intet ansvar for indrykning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Betalingsbetingelser
Annoncører faktureres på udgivelsesdagen, og fakturaer skal være betalt senest seks bankdage efter udgivelsesdagen. Ved overskridelse af forfaldsdatoen uden at kunden har kontaktet Ørestad Avis for at indgå en ny betalingsaftale, fremsendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 50,00 og betalingsfrist på fem bankdage. Rykkerskrivelse med gebyr fremsendes herefter løbende hver uge med gebyr på 1,5% af samlet pris ved forfaldsdato. Efter fire rykkerskrivelser overgives sagen til inkassoinddrivelse.

Tilbud og priser
Tilbud på annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Ørestad Avis. Prislisten forefindes opdateret på hjemmesiden. Alle tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke en kortere frist oplyses.

Rettigheder
Ørestad Avis forbeholder sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold og annoncer i elektronisk form. Tredieparts affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af indhold og annoncer med henblik på offentliggørelse eller produktion er ikke tilladt uden skriftlig aftale med Ørestad Avis.

{jcomments lock}

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: