Metro eller biltunnel under Vejlands Allé? Nej, siger beregning

metro byggeri nordhavn aug 2019Amager Vest Lokaludvalg har fået lavet en beregning af de trafikale forhold på Amager, når og hvis den Østlige Ringvej bygges. Eksperter er skeptiske.

En metro eller anden højklasset kollektiv trafik langs med Vejlands Allé vil ikke have nogen signifikant effekt på trafikbelastningen på Amager. Det er konklusionen i en undersøgelse, som Amager Vest Lokaludvalg har bestilt hos Teknik- og Miljøforvaltningen, og som er udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

Lokaludvalget ønskede at få lavet undersøgelsen i forbindelse med planerne om en Østlig Ringvej - også kaldet Havneringen. Lokaludvalget er bekymret for trafikforbindelse på Vestamager, så biltrafikken ikke stiger for meget. Lokaludvalget ville bl.a. have undersøgt mulighederne for at etablere metro eller anden  'højklasset ' kollektiv trafik langs med eller under Vejlands Allé. Undersøgelsen er nu kommet, og den viser at der allerede er en meget høj anvendelse af kollektiv trafik og cykel på Amager. Desuden har "Amager har god dækning med højklasset metro, S og C busser på Amagerbrogade," står der i Rambøll-rapporten. 

Forfatterne tror heller ikke på at det vil være muligt at flytte så mange flere indbyggere på Amager fra bil til kollektiv trafik:
"Dem der ville flytte til kollektiv trafik er flyttet pga. god dækning og høje parkeringspriser", står der i undersøgelsens konklusion. 

Grav Vejlands Allé ned?
Rambøll har bl.a. også beregnet, hvad det vil betyde for trafikken på Amager, hvis Vejlands Allé opgraderes til en tunnel med 2x2 kørespor mellem Englandsvej og en Østlig Ringvej B1. Dette vil dog ikke aflaste biltrafikken på Amager særlig meget; kun ca. 5-10% på disse veje:

Amagermotorvejen aflastes ca. 10%.
Amager Strandvej aflastes ca. 5%.
Røde Mellemvej aflastes ca. 10%.

Desuden vil en nedgravning af Vejlands Allé også give andre mindre, spredte aflastninger i lokalvejnettet.

B4 aflaster mere end B1
Når og hvis den østlige ringvejen bygges, skal den enten føres under Amager fra Lynetten til Amagermotorvejen (Forslag B4), eller lægges i sænketunnel langs med Amager Strand og føre ud til Øresundsforbindelsen ved lufthavnen (Forslag B1).  Lige nu er linieføringen ude i Øresund (B1) favorit blandt politikerne. Men ifølge trafikrapporten vil den anden løsning mindske biltrafikken mest på Amager. 

Hvis ringvejen føres til Amagermotorvejen (B4) vil trafikken på både Vejlands Allé og Øresundsmtorvejen mindskes med op til 10.000 biler i døgnet. Det skyldes bl.a., at "B1 giver smutvejskørsel og omvejskørsel på indre vejnet øst for Englandsvej".
Rambøll rapporten konkluderer også, at der er behov for en samlet plan for lokalvejnettet – samt en omfattende trafiksanering – hvis forslag B1 bliver til virkelighed.

Lige nu er linieføringen af Østlig Ringvej ud i Øresund (B1) favorit blandt politikerne. Men ifølge trafikrapporten vil den anden løsning mindske biltrafikken mere på Amager. Hvis ringvejen føres under Amager Fælled og til Amagermotorvejen (B4), vil trafikken på både Vejlands Allé og Øresundsmotorvejen mindskes med op til 10.000 biler i døgnet. Illustration: Rambøll rapport: Østlig Ringvej - Trafikale Vurderinger.

trafik, metro, fælledby

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1127

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk