skole profiluge pc4. klassen Kvium på Ørestad Skole er såkaldt Flagskibsklasse i et projekt, hvor børnene selv lave spilleregler for god opførsel på sociale medier og andre digitale kommunikationskanaler

Danske børn og unge er enormt aktive på nettet. I 2014 havde hele 97% af de 13-årige én eller flere profiler på de sociale medier. Danske elever starter med at bruge de sociale medier tidligere end elever i de fleste andre europæiske lande, men uheldigvis er vi også blandt dem, som oftest bliver mobbet på nettet - og det ser ud til at problemet er størst blandt de yngste brugere af de sociale medier. Den digitale interaktion på f.eks. sociale medier ofte udfordret af mangel på fælleskab, normer og værdier. Det har organisationen Danske Skoleelever sat sig for at gøre noget ved. I samarbejde med TDC Group vil de udvikler det gode digitale fællesskab i projektet WiFive.

Den nyeste forskning på området peger derfor på, at det er afgørende, at eleverne tilegner sig gode onlinevaner så tidligt som muligt. Så i WiFive er det eleverne – og ikke de voksne – skal være de centrale aktører i udviklingen af et fælles kodeks for positiv digital adfærd. På landsplan deltager 10 flagskibsklasser som står for at lave et læringsmateriale samt en onlineplatform, der senere kan bruges af alle danske børn og elever.

En flagskibsklasse er en skoleklasse, som deltager i hele den 3-årige projektperiode fra januar 2017 til oktober 2019. Flagskibsklasserne bliver kort fortalt projektets digitale  vidensambassadører. Og dermed er 4. klasse Kvium på Ørestad Skole med til at sætte dagsordenen omkring god digital dannelse og online adfærd. Klassen skal afholde nogle fokusdage sammen med frivillige og konsulenter fra Danske Skoleelever. Gennem workshops, klasseundervisning og øvelser tages der fat på emnerne:

  • Klassens egne erfaringer med digital mobning og online færden.
    Den nyeste viden om, hvordan man opnår gode digitale fællesskaber.
    Lovgivning om bl.a. persondata og deling af billed- er og videoer på nettet.
    Online sikkerhed – troværdighed og kildekritik på nettet.

På tirsdag på tirsdag 14. marts kl. 11.00-12.30 afholdes et Kickoff-event for WiFive på Ørestad Skole. i København. Alle flagskibsklasser er inviteret til at deltage. Der vil også være interaktive workshops, samt paneldebat med nøglepersoner fra skolesektoren, NGO’er, politiske partier og forskere på området. Konferencier er Thomas Skov og der er musik med Ericka Jane.