Byggeriet af Fælledby går i gang

faelledby skilt sundby station 3Vandrehjemmet er ved at blive tømt for indhold, og byggeselskabet har fået grønt lys til at hegne byggeområdet ind. Nu er Fælledby på vej. Men første der skal der laves sikre levesteder for den store vandsalamander. Og lærkerne skal finde et andet sted at bygge rede i år.

Kun to uger efter at. Borgerrepræsentationen vedtog lokalplanen for Fælledby (a.k.a. Vejlands Kvarter), kan gravemaskine og lastbiler begynde at arbejde på Amager Fælled. Ørestads fjerde bykvarter skal være klar til indflytning om fire år, og i denne uge begynder byggefolkene at etablere et kombineret byggeplads - og paddehegn. Det bliver et 2,5 meter højt pladehegn i træ, som man kender det fra metrobyggeriet. Hegnet vil omkranse hele byggefeltet på nær områdets nordligste kratområde. Den del bliver først indhegnet senere på året, efter at de store vandsalamander er vandret fra krattet til deres ynglevandhuller uden for byggefeltet. 

Stendige på 430 meter
De nye levesteder for padderne bliver placeret i yderkanten af byggefeltet, hvor der ikke skal bebygges. Padderne skal bo  i et nyt 430 meter langt stendige med 10 frostfrie hulrum med grene og kvas, som padderne kan overvintre i. De kan også bo i grenbunker i kratområdet. 

Det er myndighedsbestemt af Københavns Kommune blandt andet via projektets VVM-tilladelse, at paddernes levevilkår ikke må forringes i forbindelse med udviklingen af Fælledby. 
"Vi er meget opmærksomme på, at der er beskyttede padder på dele af byggefeltet, og derfor sikrer vi også nye levesteder, inden byggeriet går i gang," udtaler Erling Thygesen, projektudviklingsdirektør for Fælledby.

faelledby oversigt byggepladsFugle, frøer og tudser
Flytningen af padderne vil foregå af to omgange, først i det lysåbne areal i april/maj og dernæst i områdets krat til juni. Finder man også spidssnudet frø eller skrubtudse, vil de også blive flyttet. Byggeselskabet for Fælledby vil også holde øje med  om ynglende fugle på de åbne arealerbegynder at bygge reder. Det skal forhindres, så ungerne ikke forstyrres under det kommende arbejde med at bearbejde jorden.

Farvel til Vandrehjemmet
En del af byggefeltet huser i dag det tidligere vandrehjem, og disse bygninger er Fælledby nu i gang med at tømme. Meget af af bygningernes inventar gives væk til velgørende formål. Derefter starter nedrivningen. Byggematerialerne skal om muligt genbruges i det nye byggeri eller genanvendes på anden vis.
"Vi lægger stor vægt på, at Fælledby skal være et byggeri med de højest mulige bæredygtighedsstandarder, og det gælder selvfølgelig også i arbejdet med at tømme grundens nuværende bygninger," udtaler Erling Thygesen.

faelledby udsivningsundersoegelse 196Jordarbejde
Når byggepladshegn m.v. er etableret, vil Fælledby gå i gang med at bearbejde jorden på det 18 hektar store område. Jorden skal bl.a. forkomprimeres og der skal fyldes jord ud på en del af området. Dog bliver kratområdet længst mod nord og en del af arealet ved den eksisterende sø, ikke bearbejdet, men bevares som det er.

Demonstration for lærken

Gravemaskinerne på vej:

Vejlands Kvarter: 3 landsbyer med træhuse og gadekær

Vejlands Kvarter, fælledby

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 995

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk