• Jakob Korshøj
  • Ørestad

Skolevej til Kalvebod Fælled Skole skal gøres mere sikker

naturpark soe skole kirstendegn30. august skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om et projektforslag om sikre skoleveje skal godkendes endeligt.

"For at øge trygheden og trafiksikkerheden for cyklende og gående skolebørn skal der tages stilling til projektforslag og frigivelse af midler til etablering af sikre skoleveje ved fire skoler: Kalvebod Fælled Skole, Bavnehøj Skole, Rådmandsgade Skole og Skolen på Amagerbro i Amager Øst," lyder det i sagsbeskrivelsen.

I forbindelse med projektforslaget 'Sikre Skoleveje 2020' skal Teknik- og Miljøudvalget søge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om, at der kan frigives en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. til sikre skoleveje ved de fire skoler, herunder Kalvebod Fælled Skole.

"Ved Kalvebod Fælled Skole bliver oversigtsforholdene for udkørende bilister forbedret foran udkørslen fra P-huset på Robert Jacobsens Vej. Her opsættes tre cykelstativer, der udover at forbedre cykelparkeringsmulighederne i området, leder cyklister og fodgængere udenom indgangen, hvilket giver bedre oversigtsforhold for de udkørende bilister," lyder det i beskrivelsen.

Skolerne: Det er et kaos
Igennem dialog med de fire skoler har ledelserne påpeget en række trafikale udfordringer på elevernes skoleveje, særligt hvad angår trafiksikkerhed og tryghed. Der opstår eksempelvis utrygge situationer i morgentimerne ved indgangene til skolerne, når børn bliver afleveret, særligt når bilister foretager uhensigtsmæssige U-vendinger, hvilket skolerne har udtrykt som en oplevelse af kaos.

Projektforslaget har også været i høring hos de forskellige lokaludvalg, herunder Amager Vest Lokaludvalg. De skriver bl.a. i deres høringssvar, at tiltagene vil øge trafiksikkerheden og trygheden omkring Kalvebod Fælled Skole.

Forhandlingerne om projektforslaget begynder mandag 30. august kl. 15.

Når indstillingen er godkendt, igangsætter forvaltningen færdigprojekteringen og anlæg af projektet, som forventes færdigt i midten af 2022.

trafik, kalvebod fælled skole, teknik og miljøudvalget, sikkerhed

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3078

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk