Overdækning skal drøftes i udvalg

motorvej overdaekning BCVA 2013Nu bliver ideen om at overdække Øresundsmotorvejen ved Ørestad til et konkret politisk forslag.

Det er partiet Venstre, som på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget 11. oktober har fremsat forslag om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal undersøge mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen ved Ørestad.

Desuden skal forvaltningen fremlægge et budgetnotat herom til politikerne. Budgetnotatet skal være klar til de kommende forhandlinger i den årlige overførselssag i februar 2022, hvor politikerne fordeler overskydende midler fra det foregående budgetår.

Venstre skriver i indstillingen til udvalget:
"I den netop indgåede aftale om Infrastrukturplan 2035 indgår en udvidelse af Øresundsmotorvejen med et spor i hver retning. Forslagsstillerne ønsker belyst, om der med udvidelsen af Øresundsmotorvejen kan være et vindue for en konstruktion med en overdækning af Øresundsmotorvejen. En overdækning vil – ud over at være en optimal støjreducerende løsning for beboerne i området - give mulighed for at skabe et mere sammenhængende og samlende byrum med et væld af muligheder. Dertil kommer, at overdækningen vil skabe rum for mere byudvikling eller rekreativt område i bydelen."

Jens-Kristian Lütken (V) står bag forslaget.
"Det er nu vi skal i gang, hvis ideen skal have gang på jord. Derfor har jeg stillet forslaet om en forundersøgelse. Det er første skridt på vejen til at sætte en stopper for støjen fra motorvejen og få bundet Ørestad meget bedre sammen," skriver han bl.a. i et debatindlæg her på oravis.dk

safia ullah motorvej L1020884

LÆS OGSÅ: Der er noget vi må tale om: Støjen fra motorvejen

Ideen om at overdække motorvejen ved Ørestad indgik i planerne for anlægget af Ørestad i midten af 90'erne. Dengang forudså byplanlæggerne, at der kunne blive brug for et nyt 'supersygehus' i København, og at det passende kunne ligge midt i den infrastrukturelle smørklat ved Ørestad City, hvor der er både metro, motorvej og regionaltog. Ideen blev puttet i mølpose under de poltiske forhandlinger om Ørestadsloven. Men Øresundsforbindelsen - som består af både jernbane og motorvej - er den dag i dag klar til at blive overdækket relativt billigt. I modsætning til den støbte tunnel ved Tårnby station, kan man i Ørestad nøjes med at bore betonpiller i rabatter og vejsider, og derefter lægge låg på forbindelsen ved hjælp af kraner.

I 2013 udviklede den unge arkitekt-tegnestue BCVA (I dag: URBAN POWER) et projekt for 'Ørestad 2.0' hvor en overdækning af motorvej og jerbane er et centralt element, som kunne binde Ørestads kvarterer bedre sammen. Projektet indeholdt også ideer om at skabe bedre byrum mellem husene og under metrohøjbanen. Se illustrationer af projektet foroven og her: 

bcva orestad20 night viewbcva orestad20 kanalrumbcva ORESTAD20 Center

trafik, øresundsmotorvej, jens_kristian_luetken, safia ullah

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3114

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk