Sheriffens favoritter

sven norup 2KALVEBOD FÆLLED: Byens bedste badested. En hemmelig campingplads. Et hvidt dådyr og en bro, der fører midt ud i en sø. Det er nogle af de hemmeligheder, som skovfoged Sven Norup viser frem, og fortæller om den radikale ændringaf fælleden, som er på vej.

- Lad os komme ud at se på det...

sven norup 3En tirsdag i februar, klokken 08.52:  Skovfoged Sven Norup tager imod på kontoret på Kalvebodvej, hvor han læser mails. Den røde bagvæg er prydet af omkring 30 kranier fra rådyr og dådyr. Nogle af dem er skudt på Kalvebod Fælled, hvor omrking 200 dyr hver vinter må lade livet.
- Du må godt tage et billede. Men jeg har lige været på mediekursus. Vi fik at vide, at vi skal trække journalisterne ud i naturen. Hvis du bliver filmet med en lovsamling i reolen bag dig, har du allerede tabt på point, siger han.
Tjenestebilens brændstofsystem har en off-day, motoren humper lidt, men bilen kommer afsted gennem den del af skovdistriktet som hedder Kongelunden, syd for Kalvebod Fælled. En del af skoven er helt nyplantet. Jægersborg Statsskovdistrikt - som fælleden hører under - opkøber simpelthen landbrugsjord på det sydlige Amager for at udvide.

Klokken 09.02: - Undskyld et øjeblik. Jeg skal lige udføre en af mine opdragende funktioner. Sven Norup stiger ud af bilen. På stien står en mand og en hund. De to er ikke forbundet med en hundesnor. Skovfogeden taler, manden nikker flere gange og sætter hundesnoren på. Vi kører videre.

- Det er ellers så nemt at huske reglerne. I alle danske skove er det forbudt at have hunden løs. Undtagen hvis der står et skilt, som fortæller at man godt må.
Han kører med god fart af de smalle grusveje ud mod Hejresøen og standser ved fugletårnet på dæmningen langs Amagers sydkyst.
- Der kommer til at ske store ændringer af den udsigt, siger fogeden og peger ud over søen og Hejreskoven. Ferring-bygningen og byggekranerne i Ørestad ligger helt ude i horisonten i nord.
Kalvebod Fælled skal i de kommende år skal have fældet alle sine træer, på nær i to områder - Hejreskoven i syd og Fasanskoven i nord. En enorm opgave, som kommer til at tage flere år.

sven norup 4Klokken 09.13:

Den store manøvre er en følge af den naturgenopretningsplan, som staten og EU har aftalt og finansieret.
Fælleden er et kunstigt inddæmmet område, så man kan diskutere hvilken naturtype det egentlig er. Lige nu breder birkeskoven sig. Hvis mennesket lod være med at blande sig, ville birketræerne om 100 år være fortrængt af en tæt egeskov. Men fælleden skal være strandeng. Det er den naturtype, som der er mindst af tilbage i Danmark. Og det er her, at truede fuglearter som viben kan yngle.
- Alle de træer du ser ude til højre, helt op til Ørestad, de skal væk. Du vil om nogle år kunne se helt herned til sydspidsen fra lejlighederne i Ørestad, forklarer Sven Norup.
Ude på stien står en amatørornitolog med en dyr kikkert og tripper for at sige sin mening.
- Hvad har nu gang i? Skal det hele væk? Hvad med fuglelivet?
Ornitologen mener at mange af fælledens fuglearter vil forsvinde, for eksempel vil der være færre opholdssteder for ørne. Skovfogeden giver sig tid til at forklare, hvad der skal ske.
- Ja-ja. Men nu har jeg da fået luft, siger manden.
- Ja, og hvis du spørger viberne, så er de glade for det, siger Sven Norup.

sven norup 5Klokken 09.27:
Lige nedenfor fugletårnet fører en bred trætrappe ned til en badebro i vandkanten. Sven Norup slår ud med hænderne.
- Det her... det er Københavns bedste badested. Det kan du godt skrive. Om sommeren ligger her en stor flydebro. Derude har du Køge Bugt. Længere inde i bugten her til venstre kan børnene soppe. Og på den anden side af dæmningen er der et bålsted, hvor man kan grille sine pølser.
Bilen fortsætter ind ind i Hejreskoven og nordpå langs dæmningen. Inde til højre ligger der en græshøj i en lysning. Græshøjen viser sig at gemme på en "shelter" et stort halvtag med bræddegulv hævet over jorden. Her kan man overnatte midt i naturen.
- Vi har nu fire shelters, tre af dem skal man booke, før man tager herud. Kan du ikke se, hvilken oplevelese du kan give dine børn, sådan en nat, alene midt i naturen?
Sven Norup er helt klar over sin rolle som moderne "naturformidler". Det handler ikke om at jage folk væk, som i gamle dage, hvor skovfogeden bar tjenestepistol, og kun havde ansvar for at holde folk væk og producere billigt træ.
- Det handler om at give byboerne en forståelse for naturen. Jeg vil tro at antallet af gæster er fordoblet de sidste fem år, til omkring en million om året herude. Men i Dyrehaven kommer der syv millioner mennesker om året! Og fælleden er endda meget større. Derfor arbejder vi målrettet med at skabe flere publikumsaktiviteter, fortæller Sven Norup imens vi nærmer os Ørestads skyline.

Klokken 09.34:
Som nybyggere i det vilde vesten har hvert byggefirma i Ørestad Syd rejst flagstænger med deres firmaflag for at markere deres terrritorium. Sven Norup er oprindeligt fra Ringkøbing, og udtrykker sig diplomatisk med en jysk underdrivelse, når talen falder på Ørestad.
- Man kan da i hvet fald sige, at deres udsigt bliver bedre end vores, siger han om de kommende 12 etagers boligkarréer, som om få år vil danne en mur ud til Kalvebod Fælled.
- Jeg har ikke forstand på den slags, men vi må bare konstatere, at man har valgt en grænse mellem by og natur, som er meget voldsom. I stedet for at byen langsomt stiger i højde og intensitet, vil de høje bygninger komme til at ligge lige ud til et helt fladt naturområde. Men jeg ville nu gerne have en af de lejligheder som aftægtsbolig, helt oppe på øverste etage. Udsigten bliver fantastisk, siger skovfogeden.

Vi standser ved Storhøjen og går op. Fra højen kunne artilleriets folk se, hvor granaterne ramte, når de blev affyret helt inde fra Islands Brygge. Og ved at melde tilbage til kanonerne, kunne man skyde sig ind på målet. Fælledens fortid som militært skydeområde betyder, at der kan ligge ueksploderede granater rundt omkring.
- Men du skal ikke være bange! De områder, hvor der stadig kan ligge ueksploderet ammunition, er klart afmærkede. Og forsvaret er i gang med at sikre de sidste områder, så vi snart kan færdes overalt uden risiko, siger Sven Norup.
100 meter fra højen arbejder gravemaskinerne nu på at opføre en bydel med 10.000 mennesker. Om få år vil børnene i de store boligkarreer kunne løbe direkte ud i naturområdet.
- Kan du ikke se det for dig? Det er jo en kæmpe attraktion ved de nye boliger. Jeg synes at bygherrerne skulle gøre meget mere reklame for naturkvaliteterne. Det er ikke mange steder i Danmark, hvor du har så meget natur så tæt på, siger Sven Norup.

Klokken 09.45:
Neden for højen fører en lang træbro ind i sivenen og ud i fuglesøen. Længst ude er der et observationshus, med kighuller i både voksen- og børnehøjde.
- Her kan de kigge lige ned i andefuglenes familieliv. De kan følge ungernes første svømmetur, se deres reder. Det bliver et hit, det her.

På vej tilbage over Granatvej ser vi fire-fem dådyr ude på åbent land. Dyrene er menneske-sky på denne årstid.
- De har jo lige fået nogle tæsk af os mennesker, i jagtsæsonen. Så holder de sig lidt for sig selv.
To af dyrene er helt hvide.
- Det er ikke umormalt, at nogle få af dem får hvid pels. Dem plejer vi ikke at skyde. Igen for publikummets skyld. Selv om det er normalt, så får folk en unik oplevelse med hjem, når de har set et hvidt dådyr.
Han peger i en anden retning:
- Herude går der omkring 1.000 køer hele sommeren. De er med til at holde vegetationen nede, så vi kan bevare området som strandeng. Faktisk vil vi gerne, at publikum skal komme helt tæt på køerne. Når køerne er indhegnede, så er det mest for københavnernes skyld. Det er dem, der kan blive bange for at være tæt på køerne. De er ikke bange for at være tæt på os.

Klokken 10.01:
Tjenestevognen hoster igen, men når hjem til skovfoged-boligen i Kongelunden. Turen er slut. 60 minutter i fuld fart gennem et af Danmarks største naturområder. 15 minutter fra Kongens Nytorv.
- Jeg kunne have vist dig mange flere gode steder. Men der skal også være noget tilbage, som du selv opdager, ikke?
Hele herligheden er forresten åben for alle døgnet rundt, året rundt.
- Det er jo det med at have en statsskov. Det eneste formål må være at stille den til rådighed for skatteyderne. Ellers kunne vi da lige så godt sætte en landmand til at holde den..

sven norup, naturcenter amager

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 5402

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk