Vandlauget og Bellakvarter fejrer samarbejde

vandlaug renseanlaeg 3448Vandlauget i Ørestad har optaget Bellakvarteret som medlem, og indgået aftale om at aftage overfladevandet fra det nye kvarter

• Det nye medlem af vandlauget blev hilst velkommen i vandlauget med champagne og taler i onsdags 29. marts på kontoret i vandlaugets driftscenter på Metrovej. Forperson for vandlauget, Gertrud Birke, bød det nye medlem velkommen, og fortalte at vandlauget nu har aktiver i form af kanaler, rørledninger og renseanlæg for omkring en milliard kroner, og har opnået international anerkendelse for den miljøvenlige vandafledning, ligesom at der er stor interesse for anlæggets fordele ved skybrug og oversvømmelser.

Lange drøftelser
Drøftelserne mellem vandlauget og Bellakvarterets ejer, Solstra Capital Partners, har stået på i et par år. Andre parter i sagen er forsyningsselskabet HOFOR og Københavns Kommune.
Som udgangspunkt mente Solstra ikke, at man var forpligtet til at blive medlem af vandlauget, da Bella Centers grund ikke er omfattet af Lov om Ørestad, og dermed af fællesskabet omkring vandafledning i Ørestad. Ifølge lokalplanen for Bellakvarter skal HOFOR stå for vandafledning fra det nye kvarter til kanaler udenfor kvarteret, bl.a. kanalerne i Ørestad. Vandlauget i Ørestad krævede derfor betaling fra enten HOFOR eller Bellakvarter, for at tage imod vandet.
vandlaug bella 3446Fra venstre: Søren Raae Teisen (Solstra Development, medlem af Vandlauget), André Just Vedgren (forperson i AVLU, medlem af Vandlauget), Mette Kapsch (Solstra Capital Partners), Gertrud Birke (forperson for Vandlauget), Kim Jansen (Driftsleder i Vandlauget), Steen Jurs (forperson i G/F Ørestad Syd, medlem af Vandlauget).Men nu er parterne heldigvis blevet enige. HOFOR er ejer af vandelementerne i Bellakvarteret, men Vandlauget i Ørestad kommer til at stå for driften af dem, og for afledningen af vand til Ørestads kanaler. Bellakvarteret bliver ligestillet med de øvrige kvarterer i Ørestad i vandlauget.

Vil udvikle gadekær
Udviklingsdirektør Søren Raae Teisen fra Solstra Developments, som står for selve udviklingen af Bellakvarteret, er trådt ind som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem i lauget. I samme omgang har vandlauget tilpasset sine vedtægter, så det nu også kan omfatte frivillige medlemmer som Solstra.
"Vi er meget glade for medlemskabet og forhandlingerne har været positive og konstruktive. Nu glæder vi os til at udvikle vandelementerne i Bellakvarteret sammen med vandlauget. Bellakvarteret får også en del kanaler og ved Center Boulevard vil vi gerne udvikle den lille sø til en slags gadekær," sagde sagde adovkat og partner i Solstra Capital Partners, Mette Kapsch.

Det unikke vandsystem
Alle kanaler og søer i Ørestad er forbundet med hinanden via rørledninger og bassiner. Systemet optager alt vand fra Ørestads tage og veje, men ikke spildevand.
Ved hjælp af pumpestationer og overløbsbassiner på fælleden, kan vanddybde og gennemstrøming hele tiden reguleres. Det har betydning for algevækst og fiskeliv i vandet. Desuden renses vandet nænsomt på rensestationen på Metrovej. Vandet er rent, men kontrolleres dog ikke for badekvalitet.

Foto øverst: Rundvisning i renseanlægget på Metrovej.

vandlaug, Bellakvarteret

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3690

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk