Højhus og nyt kongrescenter på vej

bella kongreshalNy lokalplan skal give plads til et højhus på 75 meter, et nyt kongrescenter til 7000 siddende gæster - og meget mere på Bellakvarterets grund

•  Ørestad vil få et nyt vartegn, når politikerne i næste uge ventes at vedtage en ny lokalplan for den nordlige del af Bellagrunden.
Den betyder, at Solstra Development bl.a. får lov til at bygge et højhus på 25 etager med boliger på hjørnet af Ørestads Boulevard og Vejlands Allé. Samtidig kan BC Hospitality Group bygge et helt nyt kongrescenter ud til Center Boulevard med plads til 7000 siddende gæster.
Kongreshallen bliver den største af sin art i Nordeuropa og skal styrke BC Hospitality Group i konkurrencen om de store internationale kongresser, som Bella Center i forvejen har mange af. Med udvidelsen vil København kunne tage imod kongresser med op til 30.000 deltagere.
"Hvis vi havde 20.000 kongresgæster tidligere, så var byen ved at sprænges, men nu kan vi gå efter op mod 30.000 gæster. Det betyder, at vi kan afholde nogle typer af kongresser, som København aldrig har set før" siger Allan L. Agerholm, adm. direktør i BC Hospitality Group.

Godt for hele regionen
Hen fortæller at efterspørgslen efter internationale kongresser er steget i de senere år. København er en attraktiv destination men der er brug for at holde kadencen og konsolidere positionen.
"Udvidede kongresfaciliteter vil være en stor fordel for både os, og for hovedstadsregionen som helhed, og jo før vi kan komme i gang med denne udvidelse og opgradering af Københavns kongresfaciliteter, jo bedre, " siger Allan L. Agerholm. Om alt går vel kan det nye kongres-center åbne i 2020.

Blandet bolig og erhverv
Den nye kongreshal forudsætter en ny lokalplan, som behandles i Teknik og Miljøudvalget i næste uge og derefter er i offentlig høring i otte uger.
Lokalplanforslaget beskriver et blandet bolig- og erhvervsområde med cirka 146.000 etagemeter boliger og 193.000 etagemeter serviceerhverv. Heraf  udgør det eksisterende Bella Center og Bella Sky ca. 137.000 etaggemeter. Dertil kommer 3.600 etagemeter daginstitution og 3.000 etagemeter detailhandel. Det samlede etageareal er forøget, da der er tilkøbt et areal i den nordlige del af området ved Nordre Landkanal på ca. 9.300 m2.

hoejhus bella nordHøjhus på hjørnegrund
Lokalplanen omfatter også et højhus på 75 meter på hjørnet af Ørestads boulevard og Vejlands Allé. Her skal der være boliger i 25 etager.
Efter et såkaldt parallelopdrag har Solstra Development og Teknik og Miljøforvaltningen fremlagt et forslag fra COBE og Vilhelm Lauritzen Arkitekter.
Der er bl.a. lagt vægt på at højhuset opdeles i en base og en overbygning. Dog kan overbygningen bryde med basen i det nordøstlige hjørne, så højhuset fremstår slankt. Facaden er med til at bryde vinden.
 
AVLU imod høje huse
Amager Vest Lokaludvalg har haft mulighed for at give høringssvar inden behandlingen i Teknik og Miljøudvalget. Lokaludvalget er ikke glad for højhuse, og synes ikke at beboerne i Ørestad har det godt i deres høje huse:
Udvalget er "Bekymret for, om de høje og tætte bygninger bliver et rart sted at bo for mennesker. Det er der tvivl om, når der ses på de allerede opførte bygninger i området."
Desuden mener lokaludvalget, at "meget høje huse vil skærme for Bella Sky, som har fået status af vartegn for Ørestad", og at høje bygninger vil medføre vindproblemer på gadeplan.

bellakvarter nord masterplan2Almene boliger
Endelig kræver udvalget, at der bliver minimum 25 procent almene boliger i den endelige lokalplan.
Kommunen og Solstra Group har aftalt at andelen af almene boliger skal være på 20%. Aftalen belv indgået før, at kommunen fik mulighed for at kræve 25% almen boligandel. I Karrékvarteret ved C.F. Møllers Allé er det boligselskabet fsb, som opfører fire ejendomme med almene boliger.

Bellakvarteret

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 4025

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk