• Redaktionen
  • Ørestad

Der er noget vi må tale om: Støjen fra motorvejen

safia ullah motorvej L1020884Safia Ullah fra Ørestad har startet en debat om støjen fra motorvejen. Nu går Amager Vest Lokaludvalg og flere politikere ind i sagen

Safia Ullah bor på Slusevej i Ørestad og har i de sidste par år oplevet, at støjen fra Øresundsmotorvejen er blevet højere og højere.

"De fleste af os var  bevidste om støjniveauet, da vi flyttede hertil, men det støjdæmpende slidlag, der blev udlagt i 2012, er slidt væk, og har ingen virkning i dag. Og det betyder virkelig meget for støjniveauet fra vejen," siger Safia Ullah. 

Selv på en søndag formiddag med lav trafik er lydniveauet som at have en kraftig emhætte kørende ude for vinduerne. Bilerne kører stærkt, og på en regnvåd kørebane larmer de ekstra højt. Dertil kommer at Ørestad City, på grund af den normale vindretning og de mange hårde belægninger og bygningsfacader, nærmest forstærker trafikstøjen. Hastigheden på vejen er også af stor betydning.

"Motorvejen er den eneste i Københavns Kommune, hvor man må køre 110 km/t.  En  hastighedsnedsættelse til f.eks. 90 km/t på strækningen gennem Ørestad vil reducere støjen markant, og koste mindre end 1 minuts længere køretid pr. bil," siger Safia Ullah. 

bcva orestad 2.0 BTidligere i år begyndte hun at sætte sig ind støjmålinger og de forskellige metoder til støjdæmpning af veje. Og i maj måned henvendte hun sig til Amager Vest Lokaludvalg for at høre om de ville gå ind i sagen. Hun blev inviteret til møde i august, og der blev nedsat en arbejdsgruppe der skal undersøge mulighederne for støjreduktion og evt. overdækning af motorvejen. 

André Vedgren, formand for Amager Vest lokaludvalg, gør opmærksom på, at det seneste trafikforlig i Folketinget har medtaget en plan om at udvide Øresundsmotorvejen med to ekstra spor. Samtidig vil man anlægge en ny Østlig Ringvej, som vil give mere trafik på Øresundsmotorvejen. 

"En udvidelse af Øresundsmotorvejen med et ekstra spor i hver retning vil blive en belastning for de mange borgere, der bor i og omkring Ørestad,” siger André Just Vedgren, som i sidste uge deltog i en konference med tre andre lokaludvalg om følgerne af Østlig Ringvej, og her gjorde opmærksom på støjproblemerne i Ørestad.

Støjskærm
Ørestad kan måske få hjælp fra en statslig pulje på omkring tre mia. kroner til støjreduktioner langs store veje der går gennem boligområder. Der skal snart fordeles penge fra puljen igen.

"Jeg mener tiden er moden til at etablere den støjskærm nord for kørebanerne, som har manglet siden opførelsen af motorvejen i 1998. Hvis man tager jernbanen ud af Øresundsforbindelsen, er den eneste afskærmning en 10 meter høj jordvold 50 meter fra motorvejen. Sådan vil man aldrig designe eller anlægge støjafskærmning langs en motorvej i dag," siger Safia Ullah.

Overdækning?
Den ultimative løsning ville være at overdække den del af Øresundsmotorvejen, som går tværs gennem Ørestad. Faktisk er strækningen allerede forberedt til overdækning. Oprindeligt var der planer om at bygge et supersygehus ovenpå motorvejen, så forbindelsen er dimensioneret og bygget, så der kan bygges et dækmed borede pæle og kraning af færdige overplader. Det er en langt billigere metode, end at skulle udgrave og støbe en overdækning, som den man lavede ved Tårnby station i 1998. 

bcva orestad 2.0 ALÆS OGSÅ: Ny vision vil ændre radikalt på Ørestad

 

Politisk støtte
BR-kandidat for de konservative, Andreas Petersen, som også sidder i Amager Vest Lokaludvalg, støtter idéen. Det samme gør Kristian Lütken fra Venstre i et debatindlæg her på avisen.

"Hvis en overdækning kan lade sig gøre, vil vi få en mere sammenhængende bydel samtidig med, at det overdækkede areal kan bruges ny byudvikling eller rekreative formål som f.eks. grønne områder eller idrætsfaciliteter.," skriver Lütken, som nu  vil nu gå videre med forslaget i Teknik- og Miljøudvalget.

oestlig ringvej L102087229. september afholdt tre lokaludvalg konference om konsekvenserne af en ny, østlig ringvej. Planen er at den skal anlægges som en sænketunnel fra Nordhavn til Kastrup. Amager Vest Lokaludvalg var medarrangør, da ringvejen også vil medføre mere trafik på Øresundsmotorvejen. I et videoindslag kunne politikerne se Safia Ullah forklare, hvordan støjen påvirker beboerne i Ørestad. I en paneldebat diskuterede de fremmødte politikere den østlige ringvej. Der var generelt enighed om behovet for støjdæmpning og evt. overdækning af motorvejene i byen, men ingen konkrete tilsagn.

Safia Ullah har startet en borgergruppe på facebook:  "Overdækning og Støjreduktion - Borgergruppe" 

bcva arkitekter, trafik, øresundsmotorvej, støj

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2445

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk